shutterstock_372656629

Hvorfor gå til psykolog?


Det at være menneske kan indbefatte mismod, modgang og eksistentielle kriser. Det er en del af livet på samme måde som glæder og lykkelige øjeblikke. Nogle gange kan psykologisk smerte dog være svært at håndtere alene, og man kan føle, at man sidder "fast i mørket" og ikke kan komme videre. Hjælpen og de støttende ord fra venner og familie er ikke altid nok.


Her kan psykologen tilbyde sin hjælp med at undersøge det, du sidder fast i, og som forhindrer dig i at fortsætte ad vejen til selvaccept, trivsel og vækst. Terapien giver mulighed for at opleve egne tanker, følelser og handlingsmønstre fra et andet perspektiv, hvilket kan skabe forståelse, accept og udvikling mod bedring og forandring. Ligeledes giver samtalerne mulighed for at afgrænse og strukturere problemer og tanker og også hjælp til at håndtere udfordringer på en mere hensigtsmæssig måde – nu og i fremtiden.


Udover at hjælpe mennesker gennem følelsesmæssige kriser og problemer, er jeg optaget af at yde støtte til mennesker, der arbejder med personlig og spirituel vækst. Jeg ser livet som en proces, hvor vi har mulighed for at overvinde begrænsninger og fastlåste mønstre, der er knyttet til vores personlige  emotionelle fortid og i højere grad kunne identificere os med vores egentlige sjælelige kvaliteter, således at vi bliver mere kærlige, empatiske og nærværende - i vores holdning til os selv og vore medmennesker. Herunder også i vores livsførelse.

HENVENDELSESÅRSAGER


Jeg tilbyder bl.a. terapi til voksne, par, unge og børn  i forhold til:

Angst


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Tristhed og depression


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Selvværd/selvtillid


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Ensomhed/sorg


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Livskriser


F.eks. kærestesorg, skilsmisser, alderdom, dødsfald

Stress og udbrændthed


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Særligt Sensitive Mennesker (HSP)


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Selvudvikling/personlig vækst


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Uhensigtsmæssige mønstre


F.eks. spiseforstyrrelser

Kommunikationsvanskeligheder


Hos par og familier

Psykosomatiske problemer


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Kronisk sygdom


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list