Psykolog

Lily Trap Friis

VELKOMMENJeg hedder Lily Ormonde Trap Friis og er universitetsuddannet psykolog fra 82, autoriseret og godkendt som specialist i psykoterapi. Jeg har mange års bred erfaring som holistisk orienteret psykolog med privatpraksis. (tidligere Annette Trap Friis )  Jeg er endvidere uddannet som behandler inden for Bachs Blomstermedicin, en mangeårig og bredt anerkendt metode til behandling af følelsesmæssige problemer og til styrkelse af ressourcer og kvaliteter. Derudover arbejder jeg med hypnose som et virksomt redskab til forandring.  Min klinik ligger i det sydlige Aarhus på Arnakvej 8 i Højbjerg.


Jeg tilbyder hjælp til  de fleste psykiske problemer og psykologisk og spirituel vækst. Samtalerne tilbydes primært enkeltpersoner. Der tilbydes også parkonsultationer, forskellige kurser i personlig og spirituel udvikling samt supervision.


Udover mine private klienter, er jeg en del af Falck Healthcares psykolognetværk samt tilknyttet sygesikringen "danmark".

Terapien kan tilbydes både på dansk og på engelsk, og kan også foregå som Walk-and-Talk i naturen. Det er også muligt at aftale samtaler over FaceTime eller efter særlig aftale i hjemmet. 

SÅDAN ARBEJDER JEG


Jeg er en helhedsorienteret, bredt funderet psykolog, der arbejder på grundlag af både traditionel og alternativ forståelse af psykologi og menneskelige kriser og udvikling.


Jeg bruger teknikker og forståelse fra forskellige traditioner og kulturer og mener, at det skal være personens behov og indstilling, der styrer de terapeutiske tiltag – og det skal ikke være metoden, der dikterer terapiens forløb. Gennem årene har jeg videreuddannet mig og udviklet alsidige metoder og arbejdsredskaber, som jeg kan inddrage, når det er psykologisk hensigtsmæssig i forhold til den enkeltes problemstilling. Jeg henvender mig i vid udstrækning til mennesker, der er åbne for andre måder at arbejde på end de helt traditionelle.

Af metoder, jeg gør brug af, kan nævnes: • Kognitiv terapi og kognitivt inspireret terapi
 • Hypnoterapi
 • Psykologisk debriefing
 • Tegneterapi
 • Kropsterapeutiske metoder
 • Drømmeanalyse
 • Visualisering og mindfulness
 • EMDR 
 • Terapi over internettet via Skype og mail
 • Alternative metoder som fx energiøvelser, astrologisk symbolik, associations- og symbolkort, meditative teknikker og mindfulness..
 • Bach Blomsterremedier
 • Walk-and talk

UDTALELSER

KVINDE, 38 ÅR


"Jeg er akademiker, og jeg oplevede for første gang i mit liv at blive afskediget. Afskedigelsen - som skyldtes nedskæringer - satte mange ukendte tanker og følelser i gang, og det var umiddelbart en chokerende oplevelse. Jeg var meget vred over situationen - og for at få hjælp til at håndtere denne over tid fastlåste og uhensigtsmæssige følelse, fik jeg via min forsikring kontakt til Annette. Min overvældende vrede blev i et par sessioner bearbejdet vha en terapeutisk teknik EMDR, der transformerede den og gav mig fornyet mod og overskud. Jeg har aldrig før talt med en psykolog, men de 3 samtaler med Annette var af så positiv en karakter - og så direkte anvendelige, at jeg meget hurtigt kom "back on track" igen med en positiv vinkel. "

KVINDE, 47 ÅR


"Jeg startede med at gå hos Annette i forbindelse med en belastende episode på min daværende arbejdsplads, som udløste stærk angst. Jeg er 47 år, arbejder som pædagog og har siden jeg var helt ung lidt af angst, tvangstanker og depression.
I terapien hos Annette har jeg oplevet en stor professionel indsigt og menneskelig varme, som for mig har betydet, at jeg formår at tackle min angst og leve med den, når den kommer. Den kan stadig komme, men hvor det før var angsten, der styrede mig, så oplever jeg i højere grad, at det nu er mig, der styrer angsten. Hos Annette har jeg fået indsigt i, hvad det er for et mønster, der styrer min angst og hvad jeg kan gøre i en aktuel angstperiode/situation.
Annette anvender både traditionel terapi, men bruger også mere alternative former for terapi, som f.eks 
symbolkort, mindfulness og tegneterapi. Denne kobling af forskellige terapiformer har givet mig nogle gode redskaber til at leve med min angst."